Evidence tržeb v praxi

  • Posted on: 21 September 2016
  • By: admin

Zúčastnili jsme se jako vystavovatelé akce pod
názvem „Evidence tržeb v praxi“, kterou organizovalo Ministerstvo financí a Finanční správa ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, která proběhla v kongresových prostorech brněnského výstaviště a zúčastnilo se jí téměř 1500 lidí z řad podnikatelů, zástupců zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Pro návštěvníky byly na konferenci připraveny tři odborné bloky, v rámci kterých je metodici MF a FS seznámili s obecnými informacemi o evidenci tržeb, detailně popsali harmonogram náběhu, vysvětlili jednotlivé kroky nezbytné pro zahájení evidence tržeb, informovali je o technickém zabezpečení či o průběhu kontrol a možných sankcích. Souběžně s konferencí probíhala po celý den pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu unikátní expozice pokladních řešení včetně ukázek elektronické evidence tržeb v
praxi. „Věřím, že si podnikatelé odnesli z konference cenné informace, díky kterým se na evidenci tržeb připraví tak, aby se pro jejich podnikání stala bezproblémovou samozřejmostí stejně tak, jako je tomu ve většině států vyspělé Evropy. Pro podnikatele, kteří nemohli přijet do Brna, připravujeme konferenci a veletrh v říjnu v Praze a v listopadu v Ostravě,“ doplnil ministr financí.

ministr financí u stánku
SEP system s.r.o.
ministra zaujalo naše nabízené řešení TiGo 
stánek SEP
system s.r.o.
stánek SEP system s.r.o. 
stánek SEP
system s.r.o. 
konferenční sál